I mange generasjoner har sjusoving vært et stort samfunnsproblem – men dette har vi løst! Kommer man forsent; da kjøper man kjeks til  arbeidskollegaene sine. Verre er det ikke. Alle blir glade. Problem løst.